En person som jobber som elektriker i Norge tjener vanligvis rundt 300,000 NOK i året. Lønnen varierer fra 138,000 NOK (lavest) til 476,000 NOK (høyest).

Dette er den den årlige gjennomsnittlige lønnen inkludert bopel, transport, og andre fordeler. Lønnen til elektrikere varierer drastisk basert på erfaring, ferdigheter, kjønn, og sted. Under finner du en oppsummering basert på forskjellige kriterier. 

Distribusjon av elektriker lønn i Norge

Sammenligning av elektriker lønn basert på ansiennitet

Hvordan blir lønnen din påvirket av erfaringen og alderen din?

Erfaringsnivået er den viktigste faktoren som bestemmer lønnen. Jo flere års erfaring du har, jo høyere er lønnen din. Vi har brutt ned elektriker lønn basert på erfaringsnivå, og dette er det vi har funnet ut.

En elektriker med under to års erfaring tjener omtrent 156,000 NOK i året.

Mens noen med et erfaringsnivå mellom to og fem år forventes å tjene 209,000 NOK i året, er det 34% mer enn noen med under to års erfaring.

Videre, et erfaringsnivå mellom fem og ti år sikrer vanligvis et lønnsnivå på 309,000 NOK i året, 48% mer enn noen med to til fem års erfaring.

Det er interessant å påpeke at gjennomsnittlig så dobles startlønnen til en person innen de har jobbet i 10 år.

I tillegg, elektrikere med ekspertise som går fra ethvert sted mellom ti og femten år får en lønn på omtrent 376,000 NOK i året, 22% mer enn noen med fem til ti års erfaring.

Hvis erfaringsnivået er mellom femten og tjue år, så er den forventede lønnen 410,000 NOK i året, 9% mer enn noen med ti til femten års erfaring.

Til slutt, ansatte med mer enn tjue år med profesjonell erfaring får en lønn på 444,000 NOK i året, 8% mer enn personer med femten til tjue års erfaring.

Hvor mye en elektriker tjener baseres hovedsakelig på hvor mange års erfaring de har, og deres alder. Så hvis du vil bli elektriker bør du i starten være forberedt på å tjene ca. 156,000 NOK i året, mens du etter mer enn tjue år kan oppnå en lønn på 444,000 NOK i året.

Etter en samtale med bedriften https://bad-vvs.no/ i Bergen, forteller Gisle, daglig leder at lønnsnivået kan gå fortere enn annsinitet for elektrikere, basert på god utførelse av oppdrag, helt fra du er lærling.